Webprosjekt: Sunndal Kulturråd

Kommer 2019.

sunndalkultur.no

Nyopprettet nettside. Utforming og design, stuktur, planlegging og webredaktørtjenester. 

Siden publiseres høsten 2019. 

skjermbilde av www.sunndalkultur.no